Lieberom a&im

 

 

 

 

Meloengaard 2, 3206 NA Spijkenisse, Nederland

Mobiel: +31 653 226524

E-mail: peter@lieberom.nl

 

 

 O  CV Peter A. Lieberom

 

 O  (pas)foto

 

 O  Publicatie Prestatiebeoordeling,

      functioneringsgesprekken,

      potentieelprognose

 

 O  Publicatie Inleiding pensioenpraktijk

 

 O  Publicatie Inleiding personeelsbeoordeling

 

 O  Publicatie Opvolging in de directie

 

 O  Publicatie Beoordelen en belonen

 

 O  Publicatie over het 3 ladder systeem

 

 O  uit het personeelsblad van Nauta Dutilh

 

 

 

 

 

Lieberom Advies & Interim Management B.V. verleent advies en interim management diensten op het brede terrein van Personeel & Organisatie, Human Talent Management, HRM.

 

Op grond van 30 jaar ervaring in arbeidsverhoudingen bij bijna 150 opdrachtgevers in het bedrijfsleven en bij overheid en not for profit, van 4 tot 40.000 medewerkers, in binnen- en buitenland, ‘in oude als wel nieuwe economie’.

Voorbeelden van opdrachten zijn:

 

1. Reorganisatie

Reorganisaties hebben vaak een personele component. HR dient vroegtijdig bij deze veranderingen te worden betrokken. Het plannen, organiseren en uitvoeren van reorganisaties met een grote personele component is specialistenwerk. Enkele uitgevoerde projecten:

-       F. van Lanschot Bankiers, Manager mobiliteit, 1.800 medewerkers, 100 boventallig a.g.v. fusie met CenE Bankiers.

-       Zorg & Zekerheid, Consultant, 700 medewerkers, downsizing 20%, sociaal plan.

-       Friesland Bank, HR programmamanager nieuw bancair systeem, 1200 medewerkers, 10% reductie.

 

 

  2. Fusie / verzelfstandiging / outsourcing

  (HR) due diligences en begeleiding van fusie / verzelfstandiging / outsourcing vereisen veel deskundigheid zowel  

  inhoudelijk als op het terrein van verandering. Enkele uitgevoerde projecten:

-         Unisys (CE), HR aspecten outsourcing (insourcing) ICT diensten, o.a. bij Unilever, Heineken, Sappi, Business Objects, Europees parlement.

-         BancTec inzake ABNAMRO en ING, 150-1000 betrokken medewerkers.

-         HR due diligence en implementatie, Met Mercer bij Pon Holdings/Geveke, 2 x 3500 betrokken medewerkers.

-         Facent/ZBO Arbeidsvoorziening, advies en projectmanagement privatisering, 1.100 medewerkers.

-         KLM en Hoogovens vastgoedfondsen, advies en implementatie outsourcing en fusie.

-         Diverse gemeentelijke herindelingen.

 

3. Professionaliseren HRM functie

De HRM functie staat vaak in de belangstelling: uitbreiden of inkrimpen? Effectiviteit en attitude van de medewerkers? Deskundigheid en betrokkenheid? Enz.. Enkele uitgevoerde opdrachten:

-         Laser-Lafayette, HR directeur a.i., 400 medewerkers.

-         Nucletron, Director HR a.i., 500 medewerkers worldwide.

-         Ministerie van OC&W, projectleider/plv. directeur P&O, 3.500 medewerkers, reorganisatie P&O functie.

-         Postbank, directeur P&O a.i., 4.800 medewerkers, P&O afdeling 120  medewerkers, heroriëntatie en organisatieveranderingen, aanpak ziekteverzuim.

-         Spray (ISP), HR manager, 700 medewerkers Europa, opzetten internationale HR afdeling.

-         Nauta Dutilh, hoofd P&O a.i., 800 medewerkers, organisatieverandering, beloning, (compagnons)beoordeling.

-         Vodafone/Libertel, consultant start up en directeur HR a.i., 0-1.000 medewerkers.

 

4. Compensation & Benefits

Compensation & benefits, beloning in de meest brede zin van het woord is in veel organisaties toch het gesprek van de dag. Effectieve beloningssystemen vereisen relatief veel (expert) aandacht zowel inhoudelijk als in communicatie. Enkele uitgevoerde projecten:

-         Ikea, advies pensioen- en levensloopregeling, 5.000 medewerkers.

-         Zorg, adviezen beloning directie en Raad van Bestuur, 100-3.000 medewerkers.

-         Zakelijke dienstverlening, adviezen beloning en arbeidsvoorwaarden,

-         Kadaster, advies en projectmanagement cafetariasysteem, 3000 medewerkers.

 

5. Management Development

Uitgevoerde projecten:

-         E.on, hoofd P&O a.i., 750 medewerkers, management development en beloning.

-         Belastingdienst, advies 3 ladder systeem, 30.000 medewerkers.

 

Branches

-         Overheid, bedrijfsleven en not for profit.

-         Overheid zowel gemeentelijk (en gemeentelijke diensten), als provinciaal als rijksniveau. Voor bijna alle departementen gewerkt.

-         Branches in het bedrijfsleven, onder meer: banken en verzekeringen, advocatuur, telecommunicatie, agrarische sector, zakelijke dienstverlening, ICT, bouw, duurzame kapitaalgoederen, groothandel, nutsbedrijven.

 

Vijf algemene kenmerken van de aanpak

-         Onorthodox

-         innovatief

-         veranderkundig

-         projectmatig

-         kostenbewust.

 

Opdrachtvoorwaarden

Opdrachten worden rechtstreeks aanvaard maar ook via intermediairs als Twynstra Gudde en Berenschot.

Lieberom Advies & Interim Management B.V. is opgericht in 1999 (KvK 0808 1098).

Het BTW nummer is 8075.99.323.B01

Een modelcontract en een zelfstandigheidsverklaring (VAR) kan op aanvraag worden toegezonden.

 

Lieberom a&im is bereikbaar:

 

   Meloengaard 2, 3206 NA Spijkenisse, Nederland

   Mobiel: +31 653 226524

   E-mail: peter@lieberom.nl

 

 

Disclaimer