Curriculum Vitae

 

Naam                                     Lieberom

Voornamen/(roepnaam)      Petrus Antonius (Peter)

Geboortedatum/(-plaats)     27 april 1953 (Groningen)

Adres                                      Meloengaard 2

Woonplaats                           3206NA Spijkenisse

Telefoon                                 0653 226524

E mail en internet                 peter@lieberom.nl, www.lieberom.nl

Nationaliteit                          Nederlandse

Burgerlijke staat                    Gehuwd (geen kinderen)

           

Opleiding  

 

Doctoraal Bestuurskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam                                  1990-1992

VO Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen, VO, Nijmegen                              1983-1985

Propedeuse Sociologie, Rijksuniversiteit, Utrecht                                              1980-1981

HBO Personeelswerk, Sociale Academie, Rotterdam                                            1975-1979

HBS, Sint Montfort college, Rotterdam                                                                 1965-1968

           

Cursussen/trainingen

 

Onder meer: 

-         diverse seminars en congressen in binnen en buitenland op                    1987-heden

P&O/HR/arbeidsverhoudingen terrein: beoordelen,

arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen/pensioenen,

employability, management development, flexibiliteit,

internationaal werk, functiewaardering en beloning                                           

-         PC-gebruik (tekstverwerking, spreadsheet, 4GL, SAP, ADP)                   1987-heden

-         knowledge management                                                                            1999

-         consulting skills                                                                                           1992

-         projectmatig werken/delta denken Twynstra Gudde                                1988-1989

-         Personalarbeit Daimler Benz AG                                                               1984-1985

-         diverse managementtrainingen                                                                 1979-1987

-         personeelsbeoordeling                                                                                 1979

-         loonadministrateur (incl. sociale verzekeringen)                                      1971

 

Ervaring     

 

Lieberom Advies & Interim Management                                                   1999-heden

Interim manager en adviseur

 

Opdrachten onder meer:

-         Wipro (Western Europe), 2000 medewerkers, in-/outsourcing, 6 maanden, Engelstalige omgeving

-         GGZ Delfland, 800 medewerkers, reorganisatie, onderhandelen sociaal plan, 3 maanden

-         ETG, Zürich, 800 medewerkers, outsourcing in 5 landen, 6 maanden, Engelstalige omgeving

-         Gemeente Utrecht, 4.500 medewerkers, analyseren en opstellen strategisch HR plan, opstellen management informatie plan, outplacement, herinrichten POI functie, 4x6 maanden, 0,5-1,5 dag per week

-         Unisys, Schiphol-Rijk/Brussel/Parijs, adviseren en implementeren ICT outsourcing, 6.000 medewerkers Europa, 9+1 maanden, 3,5-5 dagen per week, Engelstalige omgeving

-         Provincie Utrecht, hoofd P&O a.i., 850 medewerkers, overbruggingsmanagement, bijdragen in uitvoeren reorganisatie, 3 maanden

-         Ikea, Amsterdam, adviseren pensioen- en levensloopregeling, 5.000 medewerkers Nederland, 2x4 maanden

-         Laser-Lafayette (NL), Den Bosch, HR directeur a.i., 400 medewerkers, reorganisatie Operations, herinrichten HR functie, 4 maanden

-         Nucletron, Veenendaal, director HR a.i., 500 medewerkers worldwide, recruitment en stroomlijnen HR functie, 4 maanden, Engelstalige omgeving

-         Zorginstellingen Utrecht en Amsterdam, beloning en contractering Raad van Bestuur/directie na fusie, 100, 400 en 3000 medewerkers, 4 maanden

-         BancTec, Nieuwegein, adviseren outsourcing ING en ABN AMRO, betrof 700-1.000 medewerkers, 2x 2,5 maand, Engelstalige omgeving

-         F. van Lanschot Bankiers, Den Bosch, manager mobiliteit a.i., 1.800 medewerkers, 100 medewerkers boventallig a.g.v. overname CenE Bankiers, 99% herplaatst, 10 maanden

-         Zorg & Zekerheid, zorgverzekeraar Leiden, adviseren downsizing,  ondersteunen overleg met vakbonden, 700 medewerkers, 7 maanden

-         Boekel de Nerée, Amsterdam, adviseren herinrichting HR afdeling, 350 medewerkers, 2,5 maand

-         Gemeente Enschede, adviseren personeelsplanning en personeelskosten, 1.500 medewerkers, 4 maanden

-         Friesland Bank, Leeuwarden, HR programmamanager nieuw bancair systeem, 1.200 medewerkers, 10% reductie personeel met kantonrechterprocedures en afwijking van LIFO, outplacement eigen beheer, opstellen sociaal plan, onderhandelen met vakbonden, rapporteren aan voorzitter RvB, 11 maanden

-         Ministerie van OC&W, Zoetermeer, projectleider/plv. directeur P&O a.i., 3.500 medewerkers, reorganisatie en personele reductie P&O functie (140 personen), planning en uitvoering (onder meer functiebeschrijving en uitvoeren herplaatsing - PAC), leidinggeven aan juridische P&O functie (8 personen), complexe medezeggenschapstructuur, opzetten P&O deel intranet, opleiding projectmatig werken, bijdragen in competentiemanagement, 14 maanden

-         Pon Holdings/Geveke, Leusden/Nederland/Scandinavië, HR due diligence en implementatie overname, 2 x 3.500 medewerkers, 1+2 maanden fulltime, Engelstalige omgeving

-         Facent, 5 bedrijven van ZBO Arbeidsvoorziening, Zoetermeer, adviseren en projectmanagement privatisering 750 medewerkers, onderdeel grote projectorganisatie tevens ad hoc uitvoerend P&O, overleg met vakbonden en medezeggenschap (en CAO wijziging), pensioen expert, 12 maanden

-         E.ON, Voorburg, hoofd P&O a.i., 750 medewerkers, ontwikkelen management development en beloningssysteem (m.b.v. Hay), rapporterend aan voorzitter RvB, 4 maanden, Engelstalige en Duitstalige omgeving

-         Academisch Ziekenhuis Rotterdam, adviseren functie-omschrijving en -waardering verplegend personeel, 3 maanden

-         Postbank, Amsterdam, directeur P&O a.i., 4.800 medewerkers, P&O afdeling 120 medewerkers, heroriëntatie en organisatieveranderingen, aanpak ziekteverzuim, nieuw personeelsinformatiesysteem, 6 maanden

-         Spray (ISP), Schiphol, HR manager a.i., 700 medewerkers Europa, opzetten internationale HR afdeling en functie, expats en internationale verplaatsingen, beloningsonderzoek, bijzondere cultuur, 5 maanden, Engelstalige omgeving

-         Van Hoogevest (aannemingsbedrijf), Amersfoort, hoofd P&O a.i., 400 medewerkers, praktische ‘no nonsens’ personeelszaken, sparringpartner DGA en financieel directeur, 4 maanden

-         vastgoedfonds(en) KLM en Hoogovens, Amstelveen, Velsen en Haarlem,         adviseren en implementatie outsourcing en fusie, sociaal kader, contractering, handboek arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen, 8 maanden

-         Kadaster, Apeldoorn, adviseren en projectmanagement cafetariasysteem,  3.000 medewerkers, 9 maanden

-         Nauta Dutilh, Rotterdam/Amsterdam, hoofd P&O a.i., 800 medewerkers, organisatieveranderingen (staf en P&O), beloningsonderzoek (eigen beheer m.b.v. total compensation concept), ontwerp en implementatie (compagnons-) beoordeling, rapporterend aan bestuur, 10 maanden.

 

CR Delta, Arnhem                                                                                   1997-1999

Hoofd Personeel & Organisatie

 

Rundveeverbeteringsorganisatie, 1200+1650 medewerkers. Na een advies- en interim management periode (1995-1997) leidinggeven aan de personele discipline (centraal en decentraal, 20 medewerkers, ‘lean and mean’). Taken/verantwoordelijkheden onder meer:

-         herplaatsing na fusies (15 organisaties)

-         pionierswerk P&O

-         ontwikkeling opleidingsplan (Delta academie)

-         ontwikkeling diverse arbeidsvoorwaardenregelingen

-         werkgeversvertegenwoordiging (onder meer CAO onderhandelingen).

 

Twynstra Gudde, Amersfoort                                                                         1987-1997

Adviseur, adviesgroep Human Talent

 

Belangrijkste projecten:

-         drie middelgrote gemeentelijke herindelingen (4-15 gemeentelijke organisaties), HR specialist (50-80 adviesdagen), overleg met medezeggenschap over sociaal kader, arbeidsvoorwaarden (incl. functie-omschrijving en –waardering) en herplaatsing

-         P&O aspecten bij de opbouw van Libertel, Amsterdam en Zuid Limburg, van 0 naar 700 medewerkers, arbeidsvoorwaardenbeleid, project- en interimmanagement (projectleider, projectomvang circa 1000 adviesdagen)

-         arbeidsvoorwaardenonderzoek bij de Politie, Den Haag, betreft 40.000 medewerkers, groot onderzoek en resultaat, zeer politiek traject (projectleider, projectomvang circa 150 adviesdagen)

-         P&O aspecten van een cellenproject, Den Haag, betreft 4.000 cellen en 4.000 medewerkers, ondersteuning P&O functie, arbeidsmarktonderzoek, ontwikkelen toolbox (deelprojectleider, projectomvang circa 200 adviesdagen)

-         ontwikkeling en implementatie loopbaanontwikkelingsmodellen, grote rijksdienst, Den Haag, 30.000 medewerkers (Triple Ladder concept).

           

In (ruim 110) opdrachten vanaf 1989 (acquisitie, opdrachtleiding en -uitvoering):

-         functiebeschrijving en functiewaardering handelsbedrijven, non profit organisaties en bij de overheden (IFEST, ORBA, GFS), systeemontwikkeling en projectmanagement en -begeleiding

-         onderzoek en opstellen (directie-)pensioenregelingen/FLO

-         privatisering diverse kleinere en grotere eenheden (rijk en gemeenten)

-         arbeidsvoorwaardenaudits en implementatie Total Compensation bij diverse organisaties

-         haalbaarheidsonderzoek prestatiebeoordeling en -beloning bij industriële organisatie

-         organiseren en geven van cursussen, lezingen en werkconferenties op het gebied van planning, samenwerking en arbeidsvoorwaarden

-         begeleiding personele paragraaf bij fusies en reorganisaties bij handels-ondernemingen, banken, een automobielfabriek, in de gezondheidszorg en bij overheidsorganisaties

-         advisering bij opstellen leergang strategisch Human Resources Management

-         advisering bij werving en selectie en in individuele Assessment centers.

 

Van 1987-1989 voornamelijk intern werkzaam geweest (P&O zaken).

 

 

Mercedes-Benz Nederland, Utrecht                                                   1979-1987

(1.300 medewerkers, onderdeel van Daimler Benz AG) Personeelsfunctionaris

 

(Asea) Brown Boveri Nederland, Rotterdam                                            1978-1979

(800 medewerkers) Praktikant/medewerker P&O

 

Van Neerbos Beheer, Vlaardingen                                                                1974-1975

(600 medewerkers) Salaris- en personeelsadministrateur

 

Nederlands Transport Bureau, Rotterdam                                    1971-1974

(400 medewerkers) Medewerker loonadministratie

 

Internationale Contrôle Maatschappij, Rotterdam                                1968-1971

(300 medewerkers, thans SGS) Medewerker loonadministratie en tijdschrijverij

 

Publicaties           

 

-         Prestatiebeoordeling, functioneringsgesprekken, potentieelprognose.

Lemma 1994 (130 pag.)

-         Opvolging in de directie. Van der Wolk 1993 (15 pag.)

-         Het arbeidskostenmodel. Artikel VNU Rendement 1993 (3 pag.)

-         Beloning en Flexibel belonen. Van der Wolk 1992 (30 pag.)

-         De menselijke kant van privatiseren. Scriptie 1992 (130 pag.)

-         Total compensation. Artikel VNU Rendement 1990 (2 pag.)

-         Inleiding Pensioenpraktijk. Samsom 1990 (188 pag.)

-         Inspraak bij Personeelsbeoordeling. Samsom 1980 (82 pag.)

 

Spreker op diverse seminars inzake P&O/HR en Interim Management.

 

Lidmaatschappen e.d 

 

-         lid Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (1978-heden)

-         lid Vereniging Bestuurskundigen (1992-heden)

-         lid SHRM (2004-heden)

-         lid diverse bonden NVV/FNV, voorzitter en secretaris diverse

afdelingen/eenheden (1970-1999)

-         lid ondernemingsraad Twynstra Gudde (1992-1994)

-         lid Bestuur Streekschool (1984-1993)

-         lid kiesvereniging (1974-1991)

-         supervisor V.O. (1986-1989)

-         lid ondernemingsraad Van Neerbos Beheer (1974-1975).